ติดตามผลงานเราได้ที่ :

สวนสุนันทาFacebooktwitterYoutubeiptvsunandhapost

ข่าวประชาสัมพันธ์16.01.60 รางวัลบทความวิจัย ประเภทการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเด่น และรางวัลบทความวิจัยดีเด่น เรื่องพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

อ่านต่อ

15.01.60 อาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญเบื้องต้นในพืชสมุนไพรไทย ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

อ่านต่อ

บทความ :

Healthy Eating

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเองเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง ๑. รู้ทัน ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไร และรู้ไ
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง

การขจัดทุกข์ด้วยตนเองคู่มือดูแลตนเอง ทำอย่างไรเมื่อใจเป็นทุกข์/ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หน้า 9-17การขจัดทุกข์ด้วยตนเองเมื่อเกิดทุกข์มากๆ ผลที่ตามมาไม่ได้มีต่อจิตใจหรืออารมณ
หัวเราะบำบัด

หัวเราะบำบัดโดย DMH Staffsฝึกร่างกาย สั่งอวัยวะให้หัวเราะการหัวเราะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ หัวเราะธรรมชาติ เกิดจากถูกกระตุ้นให้มีอารมณ์ขัน ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และหัวเราะบำบั
ไอคิว และ อีคิว

ไอคิว และ อีคิวศจ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณแหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือ “เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุข”ไอคิว คืออะไรไอคิว เป็นคำที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่าหมายถึง ระดับสติปัญญาหรือเชาว์ป
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงครามโรงพยาบาล ตราด