ติดตามผลงานเราได้ที่ :

สวนสุนันทาFacebooktwitterYoutubeiptvsunandhapost

ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานที่สโมสรสุพรรณบุรีFC จ.สุพรรณบุรี

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม

อ่านต่อ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา

อ่านต่อ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ :


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อม มีประสบการณ์ และมีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

อ่านต่อ

บทความ :

งานกาชาดประจำปี 2558

         สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน เข้าวัดนานไปหน่อยออกมาแล้วนะคะ  พบกันอีกทีกับงานการกุศลของสภากาชาดไทยนะคะ  งานกาชาดประจำปี 2558" ภายใต้แนวคิด "ถวายพระพร องค์อุป
ความสำคัญวันมาฆบูชา

  สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันสำคัญของศาสนาพุทธเราแล้วนะคะ นั้นคือ "วันมาฆบูชา" นั่นเอง โดยปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เราเองในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด
ความเป็นมาของอาเซียน

ความเป็นมาของอาเซียน     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN)  ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok  Declaration) 
ASEAN Meetings

    ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ    ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘    
05. 2015