ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์Activity : Public Health

อ่านต่อ

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ :


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อม มีประสบการณ์ และมีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

อ่านต่อ

บทความ :

AEC Corner

            ธุรกิจน่าสนใจ ปี 2558 และในอนาคตเมื่อเปิดการค้าเสรี AEC 1. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ความหมายวันไหว้ครู

ความหมายวันไหว้ครู       วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย             - สะท้อนถึงความผู
25 - Years Research of NAVY for New Invention

    ยุคที่โลกแคบลงทุกวัน สังคมออนไลน์เหมือนย่อโลกให้อยู่ในมือเรา ทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่อยากรู้และไม่อยากรู้ แต่ในขณะเดียว กันการมุ่งที่จะพัฒนาประเทศนั้น เราก็ต้องส
บทความพิเศษ

บทความพิเศษ“โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา” ความร่วมมือไทย–อินโดนีเซีย “โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา” ความร่วมมือไทย–อินโดนีเซีย January 12, 2015   โดย :  อดิศักดิ์  ศรีสม     
01. 2015