ติดตามผลงานเราได้ที่ :

สวนสุนันทาFacebooktwitterYoutubeiptv

ข่าวประชาสัมพันธ์Professional Training in Health Science

อ่านต่อ

โครงการเจรจาความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

อ่านต่อ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ :


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อม มีประสบการณ์ และมีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

อ่านต่อ

บทความ :

ความสำคัญวันมาฆบูชา

  สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันสำคัญของศาสนาพุทธเราแล้วนะคะ นั้นคือ "วันมาฆบูชา" นั่นเอง โดยปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เราเองในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด
ความเป็นมาของอาเซียน

ความเป็นมาของอาเซียน     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN)  ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok  Declaration) 
ASEAN Meetings

    ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ    ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘    
AEC Corner

            ธุรกิจน่าสนใจ ปี 2558 และในอนาคตเมื่อเปิดการค้าเสรี AEC 1. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
03. 2015